Contacte

Ens encantaria coneixe’t en persona!

Oferim un servei exclusiu a un preu raonable.
Atenció al client, transparència i naturalitat.

Oficina: Bisbe Comes, 12 bx. 08241 -Manresa (Barcelona)
Telefon: 93.872.41.20
Email: info@gestoriaselga.com
Horari: Dilluns a Divendres de 8:00 – 17:00

Formulari

    La comunicació enviada quedarà incorporada a un fitxer del qual és responsable Gestoria Selga. Aquesta comunicació s’utilitzarà exclusivament per a tractar les seves dades per a atendre la seva sol·licitud, sempre de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i demés normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals sobre protecció de dades. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació. En qualsevol moment vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i oposició, i, si s’escau, la limitació i cancel·lació, comunicant-ho per escrit, indicant les seves dades personals a Bisbe Comes, 12 Bx 08241, Manresa o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@gestoriaselga.com

    On ens pot trobar