Oferim un tracte personalitzat i únic amb cada client. La nostra experiència ressalta que els millors resultats van acompanyats d’una bona assessoria personalitzada, un excel·lent pla de treball i una extraordinària manera d’enfocar cadascun dels casos com si fos únic.

Oferim assessoria en assegurances, que inclou des de productes personals a productes empresarials, amb el compromís de donar-te les millors opcions per a garantir la teva tranquil·litat. Confia en nosaltres i et donarem la seguretat que mereixes.

T’ajudem mitjançant una visió objectiva i imparcial a implantar i/o millorar les Tecnologies de la Informació i Comunicació de la petita i mitjana empresa. Tenim els coneixements, l’experiència i els contactes per donar solucions en la mesura de les teves necessitats i pressupost.

Comptar amb una bona assessoria comptable i financera és essencial per al funcionament de qualsevol empresa. La comptabilitat és una tècnica que s’encarrega de registrar, classificar i resumir les operacions mercantils d’una empresa o negoci a fi d’elaborar balanços de situació econòmico financera i conèixer l’estat d’apunts d’entrada i sortida de facturació i de capital. La comptabilitat és important tant per a iniciar un negoci com per a desenvolupar-lo i mantenir-lo. D’aquesta tasca en dependrà l’èxit o el fracàs d’aquest mateix negoci.

Els nostres professionals podran resoldre’t qualsevol incidència referent a la gestió i tramitació d’escriptures ja siguin de compravenda d’immobles, d’adjudicacions d’herències, de donacions, de successions.

Tramitem escriptures públiques des de la seva recollida en les notaries fins que s’efectua la seva inscripció en els registres pertinents (Propìetat, Registre Mercantil, etc..) i l’avaluació i liquidació dels impostos associats.

Tota empresa està obligada a realitzar declaracions periòdiques a Hisenda o a aquells organismes encarregats de regular els seus actius conforme a la llei vigent.

L’assessoria fiscal és l’estudi i anàlisi de millors condicions i incentius per a cada cas, atès que cada empresa actua en un sector particular i sovint les condicions tributàries canvien entre ells. La idea és que el benefici per a les empreses sigui major sense renunciar a les responsabilitats fiscals.

L’Assessoria Legal o assessoria jurídica s’encarrega de brindar la informació jurídica per a la resolució d’assumptes que tenen a veure amb l’aplicació de les lleis, normatives i reglaments en matèria de dret, interpretant el que les lleis diuen que cal fer o no fer i com s’ha de dur a terme.

La gestió i la planificació de les relacions laborals és un dels aspectes que més preocupen a empreses, treballadors assalariats, autònoms i professionals. El nostre departament laboral compta amb l’experiència necessària i sobrada professionalitat perquè les relacions laborals no siguin mai més un problema en el seu dia a dia.

Els nostres assessors mercantils, minimitzen els riscos perquè vostè maximitzi el seu benefici.

Les societats mercantils, com a instrument tècnic i jurídic per a l’explotació de negocis, requereixen assistència professional, tant en el pla del seu funcionament intern, com en el de les seves relacions amb tercers. Els oferim una assistència global, que comprèn des de l’assessoria mercantil fins a la gestió i defensa dels seus interessos.

Ens dirigim a persones físiques, PIMES, associacions, i ens públics, i oferim el servei d’assessorament per tal de complir amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) i adaptar-se al nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament europeu i del Consell europeu de 27 d’abril de 2016 (RGPD).

La finalitat del RGPD és harmonitzar la protecció dels drets i les llibertats fonamentals de les persones físiques en relació amb les activitats de tractament de dades de caràcter personal i garantir la lliure circulació d’aquestes dades entre els Estats membres.

T’oferim la tranquil·litat i la seguretat de professionals coneixedors de qualsevol tràmit davant l’Administració en qualsevol dels seus camps i per a qualsevol gestió en l’àmbit dels automòbils, motocicletes, etc.

Des del començament de qualsevol expedient, ens encarreguem personalment d’informar-te i assessorar-lo jurídicament en quants dubtes puguin sorgir-te en la realització de les gestions que siguin necessàries, informant-te en tot moment de la situació del teu expedient i dels requeriments necessaris per a la consecució del teu tràmit.

La seguretat i la tranquil·litat del treball ben fet

El nostre compromís, la teva satisfacció

Les eines adequades per a la solució correcta

Rendibilitzem la teva empresa amb les eines adequades, ja que podem treballar en diverses àrees, som dinàmics, eficaços i eficients, comprenem les teves necessitats i les volem convertir en beneficis.