Quins són els requisits per a sol·licitar l’ajuda?

El principal requisit és ser una petita empresa, microempresa o autònom; no es pot tenir consideració d'empresa en crisi i ha d'estar al corrent de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.