Ciberseguretat

Funcionalitats i serveis

  • Antimalware: la solució haurà de proporcionar una eina que analitzi el dispositiu, la seva memòria interna i els dispositius d’emmagatzematge externs.

  • Antispyware: la solució haurà de proporcionar una eina que detecti i eviti el malware espia.

  • Correu segur: la solució haurà de proporcionar eines d’anàlisis del correu electrònic amb les següents característiques:

  • Navegació segura: Control de continguts. Antiamalware per a evitar anuncis maliciosos.

  • Anàlisi i detecció d’amenaces: la solució haurà de permetre conèixer el comportament de les amenaces conegudes i noves.

  • Monitoratge de la xarxa: la solució haurà de proporcionar eines que analitzin el trànsit de xarxa i alertin d’amenaces.

  • Configuració inicial i actualitzacions de seguretat: s’ha de realitzar una configuració inicial per al seu correcte ús, amb les respectives actualitzacions de signatures de malware i altres dades per a detecció d’amenaces a més de les actualitzacions de programari de seguretat periòdiques requerides.

  • Requisits especials de formació: a més dels requisits de formació comunes, la formació impartida al beneficiari haurà d’incloure una tutorització per a la
    configuració del programari de seguretat, així com incloure un kit de conscienciació en ciberseguretat per a complementar la solució amb habilitats de firewall humà.

Solucions

Innubo Ciberseguretat

Solucions per a protegir l’empresa i els empleats d’amenaces de ciberseguretat. Proporcionem a les empreses seguretat bàsica i avançada per als dispositius dels seus empleats.