Comunicacions Segures

Funcionalitats i serveis

  • SSL: la solució haurà d’utilitzar un protocol de capa de sockets segurs, per a crear una connexió segura i xifrada.

  • Xifratge d’extrem a extrem: la solució haurà de mantenir les comunicacions xifrades en tot el seu recorregut, amb l’objectiu de prevenir atacs.

  • Logs de connexió: la solució haurà de mantenir un registre dels dispositius que s’han connectat a la xarxa privada de la pime.

  • Control d’accés: la solució haurà de permetre la connexió a la xarxa privada de la pime exclusivament als dispositius autoritzats per l’empresa.

  • Dispositius mòbils: la solució haurà d’estar disponible per al seu ús des de dispositius mòbils.

  • Configuració inicial i actualitzacions de seguretat: s’ha de realitzar una configuració inicial per al seu correcte ús, amb les respectives actualitzacions de signatures de malware i altres dades per a detecció d’amenaces a més de les actualitzacions del software de seguretat periòdiques requerides.

Solucions

Innubo Comunicacions Segures

Sistema de seguretat per a les connexions dels dispositius dels empleats i l’empresa. Assegura els sistemes de comunicació entre els teus empleats per a evitar que siguin un focus d’amenaces a causa del xifratge de comunicacions i registre de dispositius segurs.