Factura electrònica

Funcionalitats i serveis

  • Factures en format estructurat: Emissió de factures en formats estructurats, almenys en format FACTURA-E, per a facilitar el seu tractament automatitzat.

  • Enviament de factures per correu electrònic: Permet l’enviament de factures directament per correu electrònic.

  • Factures il·limitades: Emet un nombre il·limitat de factures, a un número il·limitat de clientes amb un numero il·limitat de productes o serveis.

  • Personalització de factures: Les factures generades són personalitzables, incloent la selecció del logotip.

  • Còpia de seguretat periòdiques: Còpies de seguretat periòdiques amb possibilitat, almenys, de periodicitat diària.

  • 1 GB Emmagatzematge/Històric de factures: Emmagatzematge d’almenys 1 GB per a les factures.

  • Integració amb altres solucions: Disposa de APIs o Web Services per a la seva integració amb altres eines, així com permetre la càrrega de dades de manera manual.

  • Control de venciment de les factures: Inclou un sistema de control del venciment de les factures.

  • Compliment: Assegura el compliment del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació del Reial decret 1619/2012, així com qualsevol normativa d’aplicació.

Solucions

e-factura

Millora l’administració del teu negoci a través de la digitalització y personalització del flux d’emissió de factura als teus clients. Estalvia temps i guanyaràs seguretat en generar les factures de manera automàtica.

B2B Router

B2Brouter és una solució per a l’enviament i recepció de documents electrònics amb validesa legal. Plans pensats per a cobrir les necessitats i característiques de cada tipus d’empresa, tenint en compte el seu volum de facturació, àmbit d’actuació (local o internacional) i grandària.

Solucions e-factura

Complertes solucions per a implementar la Factura Electrònica en les empreses. Procés de facturació en format digital, sense límits de factures o clients, enviaments automatitzats a través del seu propi correu electrònic y personalització de model de factura.