Gestió de clients

Funcionalitats i serveis

  • Gestió de clients: La solució emmagatzema i permet la consulta de dades de cada client des de la seva alta com a oportunitat de negoci i la simulació de compra de productes o contractació de serveis.

  • Gestió de Clients potencials (Leads): Permet que es puguin donar d’alta nous Leads de manera manual o mitjançant una importació per fitxer. Les dades associades als Leads hauran de permetre la gestió comercial dels mateixos amb l’objectiu de convertir-los en clients. La solució inclourà la funcionalitat de parametrització de regles de negoci per a l’assignació de Leads segons diferents criteris.

  • Gestión de oportunidades: Gestiona todas las oportunidades de negocio que conlleven el envío al cliente potencial o Lead de ofertas y presupuestos. Además, la solución contemplará el estado de cada oportunidad (en análisis, oferta presentada, en negociación, ganadas, canceladas, etc.).

  • Accions o tasques comercials: Ofereix la possibilitat de crear accions i tasques comercials, tant de manera manual com automàtica.

  • Reporting, planificació i seguiment comercial: Ofereix solucions de seguiment mitjançant indicadors (KPI´s), pipeline i altres, amb diferents nivells d’agregació d’informació en funció del perfil de l’usuari de la solució. Genera informes per al seguiment i monitoratge de l’activitat comercial, contemplant ràtis d’eficiència, estat de fases, pipeline i altres atributs mesurables (com a productes, cotitzacions, etc.), i segons els canals, perfils, rols i/o fases comercials. Aquests informes podran mostrar, almenys, dades mensuals, acumulats i/o comparatius entre diferents exercicis comercials.

  • Alertes: Visualitza alertes de Clients en format gràfic de diferent tipologia (icones, missatges emergents, etc.)

  • Gestió documental: Inclou software per a la gestió centralitzada de la documentació capaç d’inserir i/o vincular documents tant relatius a la teva activitat comercial, com els que proporcionats pels propis clients.

  • Disseny Responsive: Dissenyada ha d’adaptar-se i ser funcional en tota mena de dispositius.

  • Integració amb diverses plataformes: Disposa de APIs o Web Services per a la consolidació de la informació i dades de tota l’empresa.

Solucions

Odoo CRM

Incrementa l’eficiència
del teu equip

Per a millorar i facilitar el treball, ODOO Software de codi obert ofereix una interfície d’usuari moderna, intuïtiva i fàcil d’usar que es pot utilitzar tant des d’un lloc de treball fix com mòbil.

Teamleader CRM

Gestió més automatitzada,
i controla tot des d’un únic lloc

CRM Teamleader és una eina amb la qual aconseguiràs una gestió comercial perfecta per a portar el seguiment dels teus clients, des del primer contacte amb ell fins a la venda, el control de projectes i la seva facturació.

Solucions CRM

Solucions CRM adaptades
a les necessitats del client

Les Solucions CRM ofereixen a les empreses els instruments necessaris per a millorar la gestió de les relacions amb els clients adquirits i futurs, sota una perspectiva d’empresa centrada en el client.