Xarxes Socials

Funcionalitats i serveis

  • Pla Xarxes Socials: definició i implementació d’una estratègia de xarxes socials alineada amb la missió i visió de la pime, que sigui rellevant i connecti amb els potencials clients, i fidelitzi a aquells usuaris que ja ho siguin

  • Monitoratge de xarxes socials: monitoratge i control periòdic a través de mètriques de referència de l’impacte de les accions, per a quantificar els resultats i comprovar si s’estan complint els objectius marcats en l’estratègia.

  • Optimització de la xarxa/Auditoria Mitjà social: anàlisi dels diferents canals socials per a poder optimitzar el rendiment.

  • Gestió d’una xarxa social: administració del perfil/usuari de la pime en, almenys, una xarxa social

  • Publicació de posts setmanals: publicació per part de l’agent digitalitzador d’un mínim de 4-8 entrades (posts) mensuals.

Solucions

Gestió Xarxes Socials

Pla Social Media
Definició i implementació d’una estratègia de xarxes socials alineada amb la missió i visió de l’empresa, que sigui rellevant i connecti amb els clients potencials.

Gestió dels xarxes socials de l’empresa
Generació de continguts, programació de publicacions, interaccions amb els usuaris, …

Facebook ADS / Google ADS
Disseny i configuració de campanyes de publicitat en xarxes socials.

Fotografia i vídeo per xarxes socials
Sessions de fotografia i/o realització de vídeos corporatius per al seu ús als xarxes socials.