Oficina Virtual

Funcionalitats i serveis

  • Col·laboració en equips de treball: Gestió àgil i eficient dels equips per al desenvolupament de projectes de manera col·laborativa, compartir recursos i/o coneixements, dotar d’eines per a la interacció dels equips en els processos d’ideació o resolució de problemes, així com la configuració i personalització de fluxos de treball, etc.

  • Emmagatzemar i compartir arxius: Espai d’1 TB d’emmagatzematge.

  • Compatibilitat amb dispositius mòbils: Compatible amb dispositius mòbils.

  • Calendari i agenda: Permet organitzar un calendari i les teves tasques previstes.

Solucions

Microsoft Office 365

Transforma la forma en la qual administres el teu negoci

Microsoft 365 proporciona eines modernes per a simplificar els processos empresarials del dia a dia, de tal forma que tinguis temps per a centrar-te en l’important.

Identitat digital

Seguretat, identitat digital i signatura electrònica en totes les teves operacions

Certibox plataforma centralitzada i segura per a la custòdia dels Certificats Digitals dels seus clients. SMART Biometric plataforma de vídeo personalitzada amb la qual pots tenir reunions 100%segures. ID Signatura Digital és un servei de signatura electrònica per a diferents escenaris, adaptat als requeriments més exigents.

Eines virtuals col·laboratives

Accedeix des de qualsevol lloc i amb qualsevol dispositiu

Serveis d’oficina virtual, servei d’implantació de sistemes de treball col·laboratiu. Solucions que permeten una gestió àgil i eficient per al desenvolupament de projectes i serveis de manera col·laborativa. Centraleta Virtual. Escriptori Remot.