NOTA INFORMATIVA : AJUDES AUTÒNOMS CRISIS CORONAVIRUS

Resum de les mesures excepcionals aprovades pel Consell de Ministres i per la Generalitat de Catalunya Consell de Ministres en reunió de data 17 de març 2020 va aprovar el Reial Decret (RD-Llei 8/2020) posterior al de Declaració d’Estat d’Alarma del dia 14 de març (RD-463/2020) i amb les [...]